PREDSTAVILA SOM PANI PREZIDENTKE MIMORIADNU SPRÁVU O ENVIROZÁŤAŽIACH

04.12.2020

Dnes som na osobnom prijatí u prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej odprezentovala mimoriadnu správu o environmentálnych záťažiach.

Pani prezidentku som oboznámila so zisteniami z prieskumu a upozornila som na alarmujúce závery o porušení viacerých základných práv. Ide najmä o dlhodobú nečinnosť orgánov vo veci odstraňovania starých environmentálnych záťaží z minulosti.

Na stretnutí som poukázala predovšetkým na toto obzvlášť závažné zistenie. V rámci prieskumu som zistila, že zo 152 registrovaných environmentálnych záťaží kategórie B (potvrdené environmentálne záťaže klasifikované ako najviac ohrozujúce) nebol v 73 prípadoch doposiaľ určený pôvodca environmentálnej záťaže, pretože príslušný orgán ani nezačal konanie o určení povinnej osoby na jej sanáciu.

S odstraňovaním environmentálnych záťaží už nemôžeme dlhšie čakať. Riziká spojené s odďaľovaním likvidácie znečistení sú príliš vážne a povinnosťou štátu je garantovať právo na priaznivé životné prostredie či právo na ochranu zdravia pre každého. V stave, v ktorom sa aktuálne nachádzame, dochádza k porušeniu týchto práv. Zistenia o nečinnosti orgánov v súvislosti s envirozáťažami nesmieme brať na ľahkú váhu a musíme okamžite začať alarmujúcu situáciu riešiť.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová si závery mimoriadnej správy so záujmom vypočula a vyjadrila súhlasný postoj v súvislosti s nevyhnutnosťou venovať náležitú pozornosť problematike likvidácie envirozáťaží.

Prečítajte si celú mimoriadnu správu.


Na obrázku môže byť: jedna osoba alebo viacerí ľudia, sediaci ľudia, stôl a interiér


FOTO: Kancelária prezidentky SR, KVOP
Zobraziť všetky