Predstavenie vízie a priorít zástupcom a zástupkyniam občianskej spoločnosti

01.06.2017

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa stretla so zástupcami a zástupkyňami mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti. Na pracovnom stretnutí v Kancelárii verejného ochrancu prám im predstavila pracovnú víziu na najbližších 5 rokov, ktorú so prítomnými konzultovala a rozdiskutovala.

S expertami na zdravotníctvo, seniorov, životné prostredie, detské práva, sociálne služby, školstvo či menšiny, hovorila o oblastiach, na ktoré sa chce prioritne zameriavať popri štandardnom vybavovaní individuálnych podnetov. Kolegov z neziskoviek  vyzvala na spoluprácu, pretože často sú prvým kontaktom pre ľudí, ktorých práva sa ocitnú v kolízii so štátom. Aj vďaka ich upozorneniam v minulosti verejný ochranca práv často účinne preskúmaval sporné postupy orgánov verejnej správy.

Zároveň ich Mária Patakyová požiadala, aby jej ako verejnej ochrankyni práv dávali spätnú väzbu, ktorá je dôležitá pre zvyšovanie kvality práce verejného ochrancu práv.

FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky