PREDSEDNÍCTVO EURÓPSKEHO OMBUDSMANSKÉHO INŠTITÚTU ROKOVALO U NÁS V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV

15.03.2019

Dnes v Kancelárii verejného ochrancu práv zasadol Európsky ombudsmanský inštitút (European Ombudsman Institute – EOI). Na stretnutí bolo viac ako 20 zástupcov ombudsmanských úradov a ďalších členov inštitútu z 12 krajín.

Na úvod stretnutia som predstavila fungovanie úradu na Slovensku a vysvetlila som, aké sú moje právomoci pri porušovaní základných ľudských práv a slobôd občanov zo strany orgánov verejnej správy na Slovensku. Uviedla som, že v rámci spolupráce s parlamentom pravidelne prezentujem výročné správy vo Výbore NR SR pre ľudské práva a následne v pléne parlamentu. Na záver prezentácie som k téme mojich oprávnení spomenula aj možnosť podávať podnety na Ústavný súd. V poslednom podnete z jesene minulého roka som upozornila na diskriminačné podmienky získania príspevkov na motorové vozidlo a osobnú asistenciu pre ľudí so zdravotným postihnutím. Priznanie príspevkov je totiž ohraničené vekom. Tento podnet Ústavný súd neodmietol, ale postúpil na ďalšie konanie a bude sa ním zaoberať.

Po úvodnej prezentácii o mojej činnosti a aktivitách kancelárie pokračovali členovia inštitútu vo svojom rokovacom programe.
Zobraziť všetky