Prednáška o základných právach a postavení utečencov na Univerzize Mateja Bela

04.11.2015

Vedúci kancelárie Marián Török a právny expert Juraj Jando diskutovali spolu s vyše 120 študentmi na pôde Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o úlohe verejného ochrancu práv v demokratickej spoločnosti, jeho postavnení a kompetenciách, ako aj o dodržiavaní základných práv a slobôd a postavení utečencov nachádzajúcich sa na Slovensku.

Študentom a študentkám ďakujeme za inširatívnu diskusiu. Ukazuje sa, že je veľmi dôležité o týchto temách hovoriť, pretože vecné fakty o týchto témach sa v celospoločenskej diskusii zamieňajú za neúplné, často skreslené informácie. (v strede zľava právnik Juraj Jando, vedúci kancelárie MariánTörök)
Zobraziť všetky