V treťom funkčnom období sa stala verejná ochrankyňa práv bývala predsedníčka Okresného súdu v Banskej Bystrici a poslankyňa Národnej radyv rokoch 2010-2012 JUDr. Jana Dubovcová, ktorá bola zvolena Národnou radou Slovenskej republiky 76 hlasmi. Svojej funkcie sa ujal zložením sľubu do rúk predsedu Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28. marca  2012. 

 

  JUDr. Jana Dubovcová
 

Vzdelanie:

december 1989             po absolvovaní odbornej justičnej skúšky zvolená za sudkyňu z povolania
1979                              obhajoba rigoróznej práce a rigorózna skúška v odbore občianske   právo hmotné, občianske právo procesné, priznaný titul JUDr.

1971 – 1977                    Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesionálna prax:
marec 2012                    verejná ochrankyňa práv

2010 – 2012                    poslankyňa NR SR, podpredsedníčka Mandátového a imunitného výboru NR SR a overovateľka Ústavnoprávneho výboru NR SR

február 2010                  vzdanie sa sudcovskej funkcie


1989 – 2010                    sudkyňa, predsedníčka senátu,
v rokoch 1999 – 2005 aj predsedníčka okresného súdu

1988 – 1989                    Krajský súd Banská Bystrica, justičná čakateľka

1975 – 1988                    právnická prax

Odborné aktivity:
2003 – 2004                    odborná stáž na Ministerstve spravodlivosti SR, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky, rozvoja a stratégií, zavádzanie projektu Súdny manažment vrátane generátora náhodného výberu sudcu pre rozhodovanie vo veci na všetky súdy v SR
1998 – 2003                    šéfredaktorka časopisu Združenia sudcov Slovenska JUSTIN a informačného bulletinu Združenia sudcov Slovenska

2001 - 2010                    Národná asociácia sudkýň Slovenska, ktorá sa veľkou mierou zaslúžila o prijatie legislatívy na stíhanie domáceho násilia

2003 - 2005                    bezplatná právna poradkyňa, Centrum poradensko-psychologických služieb v Banskej Bystrici

1999 – 2003                    prednášková činnosť, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici
 
Ocenenia:
2006                              Medzinárodná cena Svetovej banky – Jill Gill´s Memorial - za prácu na zavedení náhodného prideľovania spisov sudcom a Súdneho manažmentu a optimalizáciu súdnej sústavy
 
2002                              najvyššie ocenenie Transparency International za anketu o korupcii na súde a následné presadzovanie a zavádzanie programu náhodného výberu sudcu na všetky súdy Slovenskej republiky