PREBRALA SOM ZÁŠTITU NAD ROMA SPIRIT 2019

17.07.2019

S radosťou som prebrala záštitu nad ocenením Roma Spirit 2019, ktoré je každoročne udeľované organizáciám a jednotlivcom a ich projektom zameraným na rómsku problematiku. Teším sa, že vďaka Roma Spirit sa dozvedáme o konkrétnych pozitívnych príkladoch, ktoré nám ukazujú, že aktívnym prístupom vieme reálne napomáhať inklúzii tejto minority. Vážim si, že na Slovensku existujú projekty s cieľom riešiť problémy rómskych komunít, ktoré sme ako krajina doposiaľ nevyriešili. Verím, že mnohé pozitívne príklady – so zameraním na oblasť vzdelávania, bývania, ale aj na oblasť zamestnanosti – budú inšpiráciou a motiváciou v snahe venovať sa problematike ďalej, či už v rámci mimovládneho sektora, alebo na úrovni štátu.

Viac v článku z dnešnej tlačovej konferencie tu: https://bit.ly/2JD4URK

Foto: Roma Spirit
Zobraziť všetky