PRE ZVÝŠENIE DÔVERY VEREJNOSTI V JUSTÍCIU JE NEVYHNUTNÁ ZMENA

02.07.2020

O návrhu novely Ústavy SR v oblasti justície sme dnes diskutovali s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, predsedom Ústavného súdu SR Ivanom Fiačanom, predsedom Najvyššieho súdu SR Jánom Šikutom a predsedom Súdnej rady SR Jánom Mazákom.

Stretli sme sa na pôde ministerstva spravodlivosti, aby sme spoločne prediskutovali návrh novely. Zmeny reflektujú napríklad voľbu kandidátov a kandidátok na sudcov a sudkyne Ústavného súdu, otvárajú Súdnu radu odbornej verejnosti, upravujú podmienky legitimácie verejného ochrancu práv v prípade podaní na Ústavný súd.

Oceňujem proaktívny a promptný prístup v rámci prípravy návrhu novely a zrealizovanie odborného stretnutia o reforme justície. Verím, že významne prispeje k zlepšeniu stavu súdnictva a zároveň pozdvihne vnímanie tejto oblasti zo strany verejnosti.

Foto: Ministerstvo spravodlivosti SR




Zobraziť všetky