PREČÍTAJTE SI MOJU VÝROČNÚ SPRÁVU, KTORÚ PARLAMENT NEVZAL NA VEDOMIE

03.06.2020

Mnohí a mnohé ste pravdepodobne zachytili, že moju výročnú správu za minulý rok parlament nevzal na vedomie. Ako verejná ochrankyňa práv sa venujem rôznym závažným porušovaniam základných práv a slobôd, ktoré trápia ľudí na Slovensku. A keďže všetci sú slobodní a rovní v dôstojnosti i právach, uplatňujem tento princíp aj v mojej práci, či už pri prieskumoch z vlastnej iniciatívy alebo riešení podnetov od občanov a občianok. Medzi vážne problémy patria napríklad nedostatočný prístup k pitnej vode pre všetkých, vyčleňovanie rómskych detí vo vzdelávacom procese, chýbajúci právny základ pre prehliadané komunity či nedôstojné zaobchádzanie s odsúdenými.

Porušovanie základných práv a slobôd orgánmi verejnej správy sa okrem toho týka aj ďalších dôležitých oblastí. V kancelárii sa zaoberáme mnohými životnými situáciami občanov a občianok a ich problémami s rôznymi úradmi. Obracajú sa na nás napríklad vtedy, ak im neboli priznané kompenzačné príspevky alebo dôchodky, na ktoré majú zo zákona nárok. V dôsledku porušovania ich práv sa môžu dostať do existenčných problémov a ocitnúť sa až v pásme chudoby. Našou snahou je pomôcť zlepšiť ich situáciu a upozorniť úrady, že zrealizovať nápravu je nevyhnutné. Pomáhame tiež v prípadoch, kedy orgány verejnej správy nedôsledne napĺňajú právo na informácie. Žiadame o nápravu pri zbytočne dlhých prieťahoch v reštitučných konaniach. Upozorňujeme na potrebu zvýšenej ochrany detských obetí násilia. Poukazujeme na to, aké dôležité je zlepšiť pôrodnícku starostlivosť. Akcentujeme dôležitosť zmeny legislatívy týkajúcej sa udelenia trvalého pobytu.

Sme aktívni aj v ďalších činnostiach. Toto je len zlomok z našej práce za minulý rok. Viac sa o nej dozviete vo výročnej správe.
Zobraziť všetky