Pre podozrenie z porušenia práva na ochranu kultúrneho dedičstva som sa obrátila na Generálnu prokuratúru SR

13.12.2021

V Kancelárii verejného ochrancu práv sme sa zaoberali prípadom podozrenia z porušenia práva na ochranu kultúrneho dedičstva. Podnet podala občianska iniciatíva, ktorá sa snaží o záchranu pezinskej kúrie zo 16. storočia. Podnet sa týkal konania a rozhodovania Pamiatkového úradu SR a následne Ministerstva kultúry SR o vyhlásení kúrie Grünfeld za národnú kultúrnu pamiatku.

Vzhľadom na to, že sa v objekte našli hodnotné architektonické prvky, mesto Pezinok v roku 2017 požiadalo o zaradenie kúrie medzi národné kultúrne pamiatky ale vlastník kúrie ju žiada zbúrať.

Podklad na vyhlásenie kúrie za národnú kultúrnu pamiatku vypracoval Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Mestským múzeom v Pezinku. Z podkladu vyplývalo, že kúria Grünfeld aj napriek narušenému stavebno-technickému stavu disponuje takými hodnotami (hodnota historická a spoločenská, urbanistická, architektonická), ktoré zákon spája s vyhlásením veci za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR však návrh na vyhlásenie kúrie Grünfeld za národnú kultúrnu pamiatku zamietol. Jeho rozhodnutie potvrdilo aj Ministerstvo kultúry SR. Pamiatkový úrad SR, vo svojom rozhodnutí vychádzal najmä zo statického posúdenia stavu kúrie Grünfeld, ktoré predložili vlastníci kúrie pre účely konania o odstránenie stavby a ktorého záver odporoval záveru podkladu. Pamiatkový úrad SR sa však v rozhodnutí  s týmito skutočnosťami vôbec nevysporiadal a pri rozhodovaní nebral do úvahy, že podľa podkladu kúria Grünfeld disponuje pamiatkovými hodnotami. Pri rozhodovaní zohľadnil najmä stavebno-technický stav objektu a prihliadol na perspektívu zachovania predmetnej nehnuteľnosti ako národnej kultúrnej pamiatky, čo však zákonodarca neuvádza, ako hodnotiace kritérium pri vyhlasovaní veci za národnú kultúrnu pamiatku.

Na tento rozpor som upozornila i v mojom podaní na generálnu prokuratúru. S mojimi zisteniami sa však prokuratúra nestotožnila a môj podnet bol vybavený bez prijatia prokurátorských oprávnení.

Viac o celom prípade sa môžete dočítať v článku Denníka N.
Zobraziť všetky