PREČO SOM PODPORILA DÚHOVÝ PRIDE

19.07.2018

Po Pride sa ku mne dostávajú rôzne reakcie. Všetky negatívne komentáre a e-maily akceptujem a za pozitívne a povzbudivé slová by som chcela vyjadriť vďaku.

Viacerí sa ma pýtate, prečo som podporila Pride a nie pochod Hrdí na rodinu. Jedna vec je, že som od organizátorov nedostala pozvanie, a preto som ani nemala dôvod uvažovať o svojej účasti na tomto podujatí. Druhý, a zároveň veľmi dôležitý fakt je, že Ústava Slovenskej republiky dostatočne chráni práva rodiny, čo neplatí v prípade ochrany práv párov osôb rovnakého pohlavia. Pre upresnenie, ide o právnu úpravu partnerstva v praktických otázkach, akými sú možnosť vystupovať ako osoba blízka, možnosť prístupu k informáciám o zdravotnom stave partnera a ochrana osobnosti partnera po smrti, dedenie zo zákona, možnosť získať príspevok na opatrovanie partnera so ZŤP, poskytnutie voľna zamestnávateľom pri sprevádzaní partnera do zdravotníckeho zariadenia a podobne. Ignorovanie existencie takýchto párov v súčasnosti predstavuje porušenie Dohovoru na ochranu ľudských práv a slobôd, a preto som sa rozhodla po predchádzajúcom pozvaní podporiť Dúhový Pride.

Niektorí mi tiež vyčítate, že podporujem iba komunitu LGBTI. V kancelárii sa však zaoberáme aj inými dôležitými témami. Jednou z mojich priorít je otázka starostlivosti o seniorov, preto pracujeme na prieskume úrovne kontroly dodržiavania ľudských práv v zariadeniach sociálnych služieb zameraných na seniorov. Okrem toho sa venujeme ďalším problémom, ktoré trápia ľudí na Slovensku, ako napríklad obmedzenému prístupu k pitnej vode, dôstojnosti pri pôrodoch či zbytočným prieťahom v reštitučných konaniach. Na pravidelných regionálnych výjazdoch sa s ľuďmi osobne stretávam a riešim ich problémy.

O celkovej činnosti Kancelárie verejného ochrancu sa dozviete vo výročnej správe, ktorá je dostupná tu: https://bit.ly/2uyXqr1

Foto: Pravda
Zobraziť všetky