PREŽITE VIANOCE V POKOJI A BEZPEČÍ

23.12.2020

Prežili sme rok, v ktorom boli pre ochranu zdravia a života obmedzované viaceré naše základné práva a slobody. V niektorých prípadoch neprimerane a nad rámec nevyhnutnosti, čo sa odrazilo aj vo zvýšenom počte podnetov, ktoré ste nám tento rok poslali. Či sú opatrenia primerané alebo nie, či sú nevyhnutné alebo nie, musíme vždy posudzovať s otázkou, či sledujú legitímny cieľ v kontexte aktuálnej situácie.

Verím, že sa zhodneme na tom, že naším spoločným cieľom je zvládnutie šírenia ochorenia COVID-19, a to ideálne s ohľadom a rešpektom k základným právam a slobodám kohokoľvek z nás, obzvlášť ohrozených skupín, či už ide o ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, seniorov, alebo ženy v pôrodniciach a ich deti.

Verím, že zodpovedným postojom zo strany každého a každej z nás, ako aj zo strany štátu môžeme spoločne prispieť k zlepšeniu či stabilizácii situácii.

Spolu s tímom Kancelárie verejného ochrancu práv vám prajeme, aby ste prežili vianočné sviatky v pokoji a bezpečí.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová a kolektív Kancelárie verejného ochrancu práv

Opis fotky nie je k dispozícii.
Zobraziť všetky