Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní relácie Radar rádia Twist k problematike nadmerného obťažovania hlukom

24.08.2005

Dňa 24. augusta 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom relácie Radar vysielania rádia Twist k problematike činnosti samosprávy. Hlavnou témou usmernení poslucháčov boli otázky pôsobnosti a právomocí orgánov samosprávy, najmä možností riešenia nadmerného obťažovania hlukom, vibráciami a inými rušeniami v užívaní vlastníctva a praktické skúsenosti verejného ochrancu práv s podnetmi z uvedenej oblasti.

Zobraziť všetky