Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní Telerána Televízie Markíza k problematike riešenia nadmerného zaťažovania susedov hlukom a vibráciami

08.08.2005

Dňa 8. augusta 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom raňajšieho vysielania Televízie Markíza k problematike riešenia nadmerného zaťažovania hlukom a vibráciami v rámci susedských vzťahov. Témou živých vstupov i telefonických usmernení televíznym divákom boli otázky pôsobnosti a právomocí orgánov samosprávy pri riešení takýchto situácií a praktické skúsenosti verejného ochrancu práv s podnetmi z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky