Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní Telerána Televízie Markíza k problematike predchádzania záplavám

24.02.2006

Dňa 24. februára 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom raňajšieho vysielania Televízie Markíza. Hlavnou témou živého vstupu boli otázky pôsobnosti a právomocí orgánov verejnej správy, ale aj občanov v súvislosti so zodpovednosťou za čistenie vodných tokov ako prevencie pred vznikom záplav.

Zobraziť všetky