Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní relácie Radar rádia Twist k problematike výživného

02.11.2005

Dňa 2. novembra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom relácie Radar vysielania rádia Twist k problematike výživného. Hlavnou témou relácie boli druhy vyživovacích vzťahov, rozhodovanie o priznaní výživného, jeho vymáhanie, náhradné výživné i praktické problémy, s ktorými sa stretol verejný ochranca práv pri preskúmavaní podnetov z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky