Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní relácie Radar rádia Twist k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

19.10.2005

Dňa 19. októbra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom relácie Radar vysielania rádia Twist k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Hlavnou témou boli otázky vymedzenia pojmu a foriem diskriminácie, možnosti ochrany pred diskrimináciou, problematika mobbingu a praktické skúsenosti verejného ochrancu práv s podnetmi z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky