Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv vo vysielaní Telerána Televízie Markíza k problematike pôsobnosti orgánov verejnej správy v prípade živelných pohrôm.

14.09.2005

Dňa 14. septembra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom raňajšieho vysielania Televízie Markíza. Hlavnou témou živého vstupu boli otázky pôsobnosti a právomocí orgánov verejnej správy, ale aj občanov v súvislosti so živelnými pohromami.
Zobraziť všetky