Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku

29.01.2007

Dňa 29. januára 2007 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku. Relácia vysielaná v  čase od 20.05 hod. do 21.30 hod. bola venovaná mnohým teoretickým i praktickým problémom a otázkam súvisiacim so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a ochrane pred diskrimináciou z uvedeného dôvodu.
Zobraziť všetky