Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu sexuálnej orientácie

09.10.2006

Dňa 9. októbra 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu sexuálnej orientácie. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00 hod. do 11,45 hod. bola venovaná mnohým teoretickým i praktickým problémom a otázkam súvisiacim so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a ochrane pred diskrimináciou z uvedeného dôvodu.

Zobraziť všetky