Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch

18.09.2006

Dňa 18. septembra 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. bola venovaná mnohým teoretickým i praktickým problémom a otázkam súvisiacim so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a ochrane pred diskrimináciou.
Zobraziť všetky