Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v denníku Pravda k problematike spoluvlastníckych vzťahov

11.09.2006

Dňa 11. septembra 2006 bola hlavnou témou prílohy denníka Pravda problematika spoluvlastníctva. K legislatívnym i praktickým otázkam spoluvlastníckych vzťahov poskytol rozhovor právnik Kancelárie verejného ochrancu práv, ktorý v redakcii denníka Pravda v čase od 10.00 hod. - 12. 00 hod. zabezpečoval i telefonické právne poradenstvo na dotazy čitateľov k danej téme.
Zobraziť všetky