Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike Katastra nehnuteľností

11.09.2006

Dňa 11. septembra 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike činnosti Katastra nehnuteľností. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. bola venovaná mnohým praktickým problémom a otázkam súvisiacim so zápismi vkladov vlastníckych práv k nehnuteľnostiam.
Zobraziť všetky