Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike zodpovednosti za škodu

04.09.2006

Dňa 4. septembra 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike zodpovednosti za škodu. Relácia bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia otázok poslucháčmi po vyzvaní moderátorkou relácie.
Zobraziť všetky