Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosti za pracovný úraz

12.06.2006

Dňa 12. júna 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosti pri vzniku pracovného úrazu. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. bola venovaná mnohým praktickým problémom a otázkam súvisiacim s pracovnými podmienkami zamestnancov, pracovným prostredím ako aj zodpovednosti za škodu spôsobenú pracovným úrazom.
Zobraziť všetky