Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike bezpodielového spoluvlastníctva manželov

05.06.2006

Dňa 5. júna 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike bezpodielového spoluvlastníctva manželov, najmä s ohľadom na vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, jeho vymedzenie a spôsoby vysporiadania.
Zobraziť všetky