Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike dedičského konania

15.05.2006

Dňa 15. mája 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike dedičského konania. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. bola venovaná mnohým praktickým problémom a otázkam súvisiacim s dedením, najmä postupnosti pri dedení zo zákona, podmienkam spísania závetu či možnosti vydedenia.
Zobraziť všetky