Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie "Regionálny denník" Slovenskej televízie

24.03.2005

Dňa 23. 3. 2005 v čase od 16:00 do 16:30 bol hosťom relácie "Regionálny denník" Slovenskej televízie právnik Kancelárie verejného ochrancu práv. Témou bola problematika stavebných konaní - predpoklady vecnej a miestnej príslušnosti na konanie, otázka nepovolených stavieb, postup stavebného úradu v prípade zistenia nepovolenej stavby, ale aj vymedzenie účastníkov stavebného konania a ich procesných práv.
Zobraziť všetky