Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike susedských vzťahov

27.02.2006

Dňa 27. februára 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike riešenia susedských vzťahov, najmä v súvislosti nadmerným obťažovaním hlukom či prachom ako aj neudržiavaním stromov, ktorých konáre presahujú na susediaci pozemok. Relácia bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.

Zobraziť všetky