Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike fungovania verejnej správy

30.01.2006

Dňa 30. januára 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike fungovania verejnej správy. Relácia zameraná na otázky pôsobnosti a právomocí orgánov štátnej správy aj samosprávy bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.
Zobraziť všetky