Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina

28.02.2005

Dňa 28. februára 2005 bol právnik Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina venovanom problematike ochrany práv detí. Zástupca kancelárie oboznámil poslucháčov s ustanoveniami Dohovoru o právach dieťaťa, záväzného aj pre Slovenskú republiku ako aj so skúsenosťami verejného ochrancu práv pri vybavovaní podnetov z danej oblasti. Najčastejšie preukázaným porušením základných práv a slobôd sú zbytočné prieťahy v konaní. Vo vzťahu k deťom najmä v súvislosti s konaním na súdoch pri rozhodovaní o určení výživného či určení otcovstva, ale i v konaní úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zobraziť všetky