Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike práv dieťaťa

23.01.2006

Dňa 23. januára 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike uplatňovania práv dieťaťa. Hlavnou témou bude legislatívna úprava, ale i praktické skúsenosti a poznatky verejného ochrancu práv z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky