Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike výživného

14.11.2005

Dňa 14. novembra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike výživného. Hlavnou témou budú druhy vyživovacích vzťahov, rozhodovanie o priznaní výživného, náhradné výživné i praktické problémy, s ktorými sa stretol verejný ochranca práv pri preskúmavaní podnetov z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky