Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike zabezpečenia záväzkov

24.10.2005

Dňa 24. októbra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike zabezpečenia záväzkov a vymáhania pohľadávok najmä v súvislosti s pôžičkami medzi občanmi, s úvermi poskytovanými bankovými subjektami, premlčaním dlhu, ale i záložným právom na zabezpečenie pohľadávky. Relácia bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.
Zobraziť všetky