Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike dedičského konania

10.10.2005

Dňa 10. októbra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike dedičského konania. Relácia vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. sa dotýkala otázok riešenia sporov o dedičstvo, postavenia a pôsobnosti notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve, predĺženého dedičstva, uplatňovania pohľadávok voči dedičom, nečinnosti súdu a notára v konaní o dedičstve, novoobjaveného dedičstva a mnohých ďalších praktických problémov z uvedenej oblasti.
Zobraziť všetky