Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike pôsobnosti orgánov verejnej správy pri živelných pohromách

19.09.2005

Dňa 19. septembra 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike pôsobnosti orgánov verejnej správy, ale aj práv a povinností občanov pri vzniku, predchádzaní a riešení následkov živelných pohrôm.
Zobraziť všetky