Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina na tému: Pracovné podmienky zamestnancov - právo na ochranu života a zdravia v pracovnoprávnych vzťahoch

22.08.2005

Dňa 22. augusta 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Slovensko k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v pracovnoprávnych vzťahoch. Relácia boda vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok po vyzvaní moderátorkou relácie.
Zobraziť všetky