Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike letných brigád

11.07.2005

Dňa 11. júla 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Slovensko k problematike letných brigád. Relácia zameraná na možnosti zamestnávania formou dohôd mimo pracovného pomeru, práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa z týchto pracovnoprávnych vzťahov bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.
Zobraziť všetky