Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina

30.05.2005

Dňa 30. mája 2005 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Slovensko k problematike dedenia. Relácia zameraná na otázky dedičského konania, možnosti dedenia zo zákona a na základe závetu, odmietnutia dedičstva alebo vydedenia bola vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok po vyzvaní moderátorkou relácie.
Zobraziť všetky