Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovnoprávnej poradni Slovenského rozhlasu k problematike nevyplatenia mzdy a odstupného

16.06.2008

V pondelok 16. júna 2008 v pravidelnej pracovno-právnej poradni Slovenského rozhlasu radil právnik Kancelárie verejného ochrancu práv poslucháčom Rádia Slovensko, čo môžu ako zamestnanci urobiť, ak im zamestnávateľ dlhší čas nevyplatil mzdu a kedy má zamestnanec v prípade výpovede právo na vyplatenie odstupného.
Zobraziť všetky