Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovnoprávnej poradni Slovenského rozhlasu

13.10.2008

Dňa 13. októbra 2008 právnička Kancelárie verejného ochrancu práv radila poslucháčom pracovnoprávnej poradne Slovenského rozhlasu v otázkach súvisiacich s normovaním práce a osobitosťami práce v nepretržitej prevádzke. Relácia bola odvysielaná o 9.40 hod. v premiére a o 15.40 hod. v repríze na Rádiu Slovensko.
Zobraziť všetky