Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovnoprávnej poradni Slovenského rozhlasu

29.09.2008

V pondelok 29. septembra 2008 právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovnoprávnej poradni Slovenského rozhlasu okruh Rádio Slovensko radila poslucháčom, čo sa rozumie prácou nadčas, aké práva zamestnanca s ňou súvisia a priblížila právnu úpravu hmotnej zodpovednosti v prípade zistenia schodku po preradení zamestnanca na iné pracovisko bez vykonania inventarizácie.
Zobraziť všetky