Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovnoprávnej poradni Slovenského rozhlasu

22.09.2008

V pondelok 22. septembra 2008 právnička Kancelárie verejného ochrancu práv radila poslucháčom Slovenského rozhlasu v otázkach súvisiacich s výpoveďou v skúšobnej dobe počas dočasnej pracovnej neschopnosti, nevyplatením mzdy zamestnávateľom a náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku manžela, ktorý zomrel. Relácia bola odvysielaná o 9.40 hod. v premiére a o 15.40 hod. v repríze.
Zobraziť všetky