Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv radil poslucháčom Slovenského rozhlasu pri riešení ich pracovných problémov

28.04.2008

V pravidelnej pracovno–právnej poradni Slovenského rozhlasu, vysielanej každý pondelok o 9.40 hod. a v repríze o 15.40 hod. na Rádiu Slovensko, odpovedal 28. apríla 2008 na otázky poslucháčov právnik Kancelárie verejného ochrancu práv. Poslucháči sa mohli dozvedieť napríklad, či má právo tehotná zamestnankyňa požiadať zamestnávateľa o preradenie na inú prácu alebo či Zákonník práce dovoľuje uzatvoriť pracovný pomer aj ústnou formou.
Zobraziť všetky