Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike susedských vzťahov

19.03.2007

Dňa 19. marca 2007 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina. Hlavnou témou relácie boli problémy súvisiace so susedskými vzťahmi, najmä s dôrazom na nerušené užívanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Relácia bola vysielaná v čase od 20.00 hod. do 21.30 hod.
Zobraziť všetky