Právnik Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike právnych dôsledkov spolužitia dvoch osôb bez uzatvorenia manželstva

23.02.2007

Dňa 23. februára 2007 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie "Kontakty" Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina na tému "manželstvo na skúšku". Hlavnou témou relácie boli právne následky spolužitia dvoch ľudí ako aj širších rodinných vzťahov v prípade, ak nedošlo k uzatvoreniu manželstva, najmä s dôrazom na vlastnícke vzťahy.
Relácia bola vysielaná v čase od 20.00 hod. do 21.30 hod.
Zobraziť všetky