Právnik Kancelárie verejného ochranca práv v živom vysielaní relácie Kontakty Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Regina k problematike exekučného konania

24.04.2006

Dňa 24. apríla 2006 bol zástupca Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom živého vysielania relácie Kontakty Rádia Regina Bratislava. Hlavnou témou relácie bola problematika práv a povinností dotknutých osôb v súvislosti s exekučným konaním ako aj poznatky verejného ochrancu práv z uvedenej oblasti. Relácia bude vysielaná v pravidelnom čase od 11, 00hod. do 11,45hod. s možnosťou kladenia poslucháčskych otázok.
Zobraziť všetky