Právničky Kancelárie verejného ochrancu práv na besede so žiakmi Základnej školy na Rajčianskej ulici v Bratislave

19.09.2008

Dňa 19. septembra 2008 sa právničky Kancelárie verejného ochrancu práv stretli so žiakmi 8. ročníka a 9. ročníka Základnej školy na Rajčianskej ulici v Bratislave. Hlavnou témou besedy bolo postavenie verejného ochrancu práv v Slovenskej republike, jeho praktické poznatky a skúsenosti ako aj problematika ochrany ľudských práv a základných slobôd, osobitne práv dieťaťa na Slovensku.
Zobraziť všetky