Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v Rannom magazíne Slovenskej televízie k problematike zápisu do katastra nehnuteľností

19.02.2008

V utorok 19. februára právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v živom vysielaní Ranného magazínu Slovenskej televízie vysvetľovala, čo môže urobiť občan, ak správa katastra nedodrží zákonom stanovenú lehotu na zápis nehnuteľnosti a ako konkrétne mu môže pomôcť pri riešení problémov tohto druhu verejný ochranca práv. 
Zobraziť všetky