Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovno-právnej poradni Slovenského rozhlasu okruhu Rádio Slovensko k problematike výpovede zo strany zamestnanca

12.05.2008

Dňa 12. mája 2008 bola právnička Kancelárie verejného ochrancu práv hosťom pravidelnej pracovno-právnej poradne Slovenského rozhlasu, okruhu Rádio Slovensko. Témou poradne bola problematika skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca ako aj právne následky neplatnej výpovede. Relácia bola vysielaná o 9.40 hod. v premiére a následne o 15.40 hod. v repríze.
 
Zobraziť všetky