Právnička Kancelárie verejného ochrancu práv v pracovno-právnej poradni Slovenského rozhlasu k problematike pracovnoprávnych vzťahov

02.06.2008

V pondelok 2. júna 2008 v pravidelnej pracovno-právnej poradni Slovenského rozhlasu  hovorila o možnostiach skončenia pracovného pomeru právnička Kancelárie verejného ochrancu práv. Poslucháčov oboznámila aj s podmienkami práce na dohodu, ktorú umožňuje Zákonník práce. Relácia bola odvysielaná o 9.40 hod. a v repríze o 15.40. hod. na Rádiu Slovensko.
Zobraziť všetky